illnessmanagement &recovery

Ønsker du å bli IMR-terapeut?

IMR-nettverket inviterer til et todagers kurs I IMR på Hurdal Recovery Landsby i Hurdal, 18. og 19 juni 2019. Begge dagene er fra 1000-1500 med lunsjpause. Dette vil da være et godkjent kurs for å søke om godkjenning som IMR-terapeut.

Følgende krav stilles for å bli IMR-terapeut:

  • Minimum 2 dagers opplæring i programmet. (Nettverkssamlinger/kurs etc)
  • Ca. et års klinisk arbeid med programmet under veiledning. Det anbefales at det første året bør gjennomføres sammen med en kollega.
  • Være ansatt/brukertilknyttet/student i en helsetjeneste som gir IMR behandling. Det er ingen krav til tidligere utdanning eller profesjonskrav. IMR behandlingen skal være forankret i ledelsen.

Påmelding

  • Påmelding via epost til Tone.Winnem@incita.no
  • Påmeldingsfrist er 8. juni
  • Kurset er gratis og det er maksimum 50 deltakere

Om kurset

Det vil være Kristin Sverdvik Heiervang som holder kurset. Kristin Sverdvik Heiervang er forsker, psykolog Phd og leder forskningsgruppen «Psykisk helse, behandling og implementering» ved FoU-avdeling psykisk helsevern ved Akershus Universitetssykehus.

Hun er ansvarlig for implementeringen av IMR og Ahus sitt bidrag i prosjektet Bedre Psykosebehandling. Hun har arbeidet ved FOU-avdeling psykisk helsevern ved Ahus siden 2009 og har erfaring med flere større forskningsprosjekter.

Hennes forskningsområder inkluderer psykososial behandling ved alvorlige psykiske lidelser, implementering av kunnskapsbaserte praksiser, oppsøkende behandlingsteam (ACT-team), implementering og bruk av IMR, samhandling, kvalitet på tjenester og pasienterfaringer. Hun er prosjektleder for forskningen på medisinfri behandling ved Ahus og ansvarlig for implementeringen i prosjektet Bedre Pårørendesamarbeid.

Om IMR:

IMR er en manualbasert behandlingsform som gis ukentlig individuelt eller i gruppe på inntil 8 deltakere. Programmet er utviklet av Kim Mueser og medarbeidere ved Dartmouth Psychiatric Research Center i New Hampshire, som har vært et ledende senter i 20 år på utvikling av og forskning på kunnskapsbaserte behandlingsformer for personer med alvorlige psykiske lidelser.

IMR har et kunnskapsbasert grunnlag på to måter:

  • Det kombinerer flere kunnskapsbaserte behandlingsformer og teknikker (psykoedukasjon, motiverende intervju og kognitiv adferdsterapi) i en helhet.
  • IMR som samlet opplegg er også kunnskapsbasert