illnessmanagement &recovery

Nå er den nye manualen klar til bruk

Spørsmål eller tilbakemeldinger på innholdet i IMR brukermanual kan rettes til Karina Egeland karina.egeland@nkvts.no

Her er de ulike modulene:

Modul 1

Modul 2 Norsk

Modul 3 Norsk

Modul 4 Norsk

Modul 5 Norsk

Modul 6 Norsk

Modul 7 Norsk

Modul 8 Norsk

Modul 9 Norsk

Modul 10 Norsk

Modul 11 Norsk

Ny modul