illnessmanagement &recovery

IMR brosjyre: Individuell mestring og tilfriskning

Illness management and recovery. Kurs i personlige ferdigheter og mestringsstrategier for personer med alvorlige psykiske lidelser.

Last ned brosjyren "Individuell mestring og tilfriskning" som PDF

Hva er Individuell mestring og tilfriskning (IMR)?

IMR er en kunnskapsbasert behandlingsmetode. Kurset har til hensikt å gi personer informasjon om deres psykiske lidelser og mestringsferdigheter for å hjelpe dem til og:

  • håndtere egen sykdom
  • utvikle egne mål
  • å kunne ta informerte beslutninger om egen behandling

Hvorfor delta i IMR?

Kunnskap styrker personer. Jo mer man forstår om sin egen psykiske lidelse, desto lettere er det å ta en aktiv rolle i egen bedringsprosess.

Hvordan fungerer IMR?

Du definerer din egen bedring - IMR-terapeuten hjelper deg å definere egen bedring og identifisere personlige, meningsfulle bedringsmål Kunnskap er makt - Å lære om egen psykisk lidelse er grunnleggende for informerte beslutninger. Samarbeid er nøkkelen - IMR-terapeuten hjelper deg å bygge sosiale nettverk og engasjere støttespillere i aktiviteter som fremmer bedring. Planer kan hindre tilbakefall - Du lærer å identifisere tidlige varselsignaler, og lager plan for hva du kan gjøre for å hindre tilbakefall. Strategier for sykdomsmestring fungerer - Du lærer nye strategier for å mestre egne symptomer og stress, og hvordan du kan øke livskvaliteten.

Individuell mestring og tilfriskning (IMR) støtter personer i deres bedringsprosess.