illnessmanagement &recovery

Fagseminar 2019

Vi ønsker velkommen til det 2. nasjonale fagseminaret om Illness Management and Recovery, IMR, 4. februar 2019, på Gardermoen.

Påmelding og program finnes via kompetansebroen https://www.kompetansebroen.no/kurs/imr-fagseminar/

På programmet har vi blant annet:

  • Forskningsresultater fra Implementering av IMR behandling på psykoselidelser
  • Klinisk erfaring fra IMR arbeide fra hele landet
  • Presentasjon av ny IMR manual
  • Godkjenningsordning for IMR-terapeuter og veiledere
  • IMR-nettverkets hjemmeside